Dejas vasarā

Vasara ir Ä«stais laiks, lai arÄ« deju studijā mēs atbrÄ«votos, ievilkt dziļu elpu un izbaudÄ«tu visu to brÄ«vÄ«bu un burvÄ«bu, ko deja spēj piedāvāt. Tāpēc mums padomā ir sekojoÅ”i kursi.

Modernā deja jaunieŔiem un pieauguŔajiem

Modernā deja ir 20. gs. dejas mākslas virziens, kurÅ” radies kā alternatÄ«va klasiskajai dejai. Modernā deja ir salÄ«dzinoÅ”i brÄ«vs un ekspresÄ«vs dejas stils, kurā tiek akcentēta nejauŔība un dabiskums. Dejas tēlu veido autora un dejotāju subjektÄ«vās mirkļa izjÅ«tas. Daļa no modernās dejas kompozÄ«cijas paņēmieniem ir improvizācija un kontaktimprovizācija.
Kopā ar amerikāņu pasniedzēju Amandu Tev bÅ«s iespēja iepazÄ«t modernās dejas pamaticēju MartasĀ Grēmas (MarthaĀ Graham), Lestera Hortona un Hosē Limona (JosĆ© LimĆ³n) dejas tehnikas kā arÄ« pieskarties improvizācijas mākslai.

Å is kurss ir paredzēts jaunieÅ”iem un pieauguÅ”ajiem, sākot no 16 gadu vecuma. NodarbÄ«bas notiks jÅ«nijā un jÅ«lijāĀ  otrdienās pl. 19 – 20, Čaka ielā 93.
DalÄ«bas maksa par 1 mēnesi ir 40 eur, vai par visu kursu (2 mēneÅ”iem) – 70 eur.

PIETEIKŠANĀS

Vasaras dejas piedzīvojums bērniem

MÅ«su 8 nedēļu dejas piedzÄ«vojums sastāvēs no iknedēļas dejas pamatu apguves, piesardzÄ«gas stiepÅ”anās, muzikalitātes attÄ«stÄ«Å”anas, kā arÄ« aizraujoÅ”as dejas vēstures izzināŔanas. Katru nedēļu bÅ«s gan praktiska dejas nodarbÄ«ba, kurā mazais dejotājs varēs attÄ«stÄ«t un stiprināt savu Ä·ermeni un dejotprasmi, kā arÄ« izglÄ«tojoŔā nodarbÄ«ba, kurā dejotāji attÄ«stÄ«s savu izpratni un iegÅ«s zināŔanas par klasisko baletu, moderno un laikmetÄ«go deju un to tehnikām. Bērni ne tikai paplaÅ”inās savas zināŔanas par dejas vēsturi un aktualitātēm, bet arÄ« par to, kā tas viss ir ietekmējis deju Å”odien un kā Ŕīs zināŔanas izmantot, dejojot “rÄ«tdien”.

Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 7 līdz 13 gadiem.

Vieta: Čaka ielā 93

DalÄ«bas maksa par mēnesi (8 nodarbÄ«bām) ir 55 eur, par visu kursu (2mēneÅ”i, 16 nodarbÄ«bas) – 100 eur.

LÄ«dzi nepiecieÅ”ams: Legingi, t-krekls un zeÄ·Ä«tes dejoÅ”anai, pudele Å«dens, kā arÄ« piezÄ«mju blociņŔ/ burtnÄ«ca un rakstāmais. Matu gumijas un saspraudes, kā arÄ« pamata kosmētikas lÄ«dzekļi priekÅ” pēdējās darbnÄ«cas.

NodarbÄ«bas notiks jÅ«nijā un jÅ«lijā treÅ”dienās (taču konkrēti cikos vēl tiks noprecizēts). NodarbÄ«bu plāns ir sekojoÅ”s:

1. nedēļa ā€“ 5. jÅ«nijs
45 min: Dejas pamati
45 min: Dejas vēsture ā€“ baleta sākums

2. nedēļa ā€“ 12. jÅ«nijs
45 min: Dejas pamati
45 min: Dejas vēsture ā€“ spilgtākie notikumi baletā

3. nedēļa ā€“ 19. jÅ«nijs
45 min: Dejas kompozīcija
45 min: MÅ«zikas koncepti ā€“ ritms un muzikalitāte

4. nedēļa ā€“ 26. jÅ«nijs
45 min: Dejas kompozīcija
45 min: MÅ«zikas koncepti ā€“ ritms un muzikalitāte

5. nedēļa ā€“ 3. jÅ«lijs
45 min: Dejotāja stiepŔanās
45 min: Dejas vēsture – Modernās dejas sākums

6. nedēļa ā€“ 10. jÅ«lijs
45 min: Dejotāja stiepŔanās
45 min: Dejas vēsture – Kur mēs esam tagad?

7. nedēļa ā€“ 17. jÅ«lijs
45 min: Dejas pamati
45 min: Dejas vēstures kopsavilkums, projekts un spēle

8. nedēļa ā€“ 24. jÅ«lijs
45 min: Dejotāja stiepŔanās
45 min: DarbnÄ«ca – matu veidoÅ”ana un make-up dejotājiem

Lai pieteiktos, vai, ja ir jautājumi, rakstiet Amandai ā€“ T: +371 28277641, E: amanda.banister.fl@gmail.com.

Dejas randiņi – pāriem

Aicinām pārus uzdāvināt viens otram pavisam Ä«paÅ”u randiņu – deju nodarbÄ«bu. Romantiskā gaisotnē mācÄ«sim Jums labāk just vienam otru dejā, kā arÄ« dažas parocÄ«gas kombinācijas JÅ«su nākoÅ”ajai ballÄ«tei vai saviesÄ«gam pasākumam.

Kad? jÅ«nija, jÅ«lija un augusta treÅ”ajā treÅ”dienā (19. jÅ«nijs, 24. jÅ«lijs un 21. augusts) pl. 20:00 – 21.30
Kur? Čaka ielā 93
Cena pārim par randiņu: 20 eur
Dresscode: randiņŔ, ērti maiņas apavi

PIETEIKŠANĀS